A Tanszék története

A Tanszék története

A Tanszék története

Történeti áttekintés

Az ELTE TTK Numerikus és Gépi Matematikai Tanszékén 1979 decemberében jelentek meg az első személyi számítógépek, a svéd gyártású ABC80-as gépek. A csoport elődje ekkor a tanszéken belül Kőhegyi János vezetésével önálló csoportként működött, többféle oktatási-kutatási-fejlesztési tevékenységgel foglalkozott.

E számítógépek megjelenése tette lehetővé, hogy a TTK tanárszakjain alapvető változáson essen át az informatikai alapképzés: 1981-től kezdve több szakon számítógép laborba kerültek az informatikai órák. Ebben fontos szerepet játszott a már régóta tanárképzéssel foglalkozó Hack Frigyes és Körmendi Sándor. Ezzel párhuzamosan megkezdtük a Fővárosi Pedagógiai Intézettel közösen budapesti matematika-fizika szakos tanárok számítástechnikai továbbképzését. Ebben sokat tett Bán Péter, Harmathy Zoltán, Kőhegyi János, valamint a csoport jelenlegi legtapasztaltabb köre: Helfenbein Henrik, Nedeczky Veronika, Pap Gáborné, Szlávi Péter és Zsakó László.

E kétféle oktatásból született meg 1983-ban, az országban először, a számítástechnika tanárszak, harmadik szakként. 1984-ben nálunk indult először esti, 1985-ben pedig (Debrecen után másodikként) levelező tagozaton. Újabb előrelépést jelentett, amikor 1991-ben elkezdődött főszakként az informatika tanárképzés.

Magyarországon több kezdeti próbálkozás után 1985-ben szervezte meg az első országos középiskolai programozási versenyt Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny néven a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. A versenybizottság zömét az ELTE és a BME oktatói, hallgatói adták. A közép- és általános iskolás versenyek, a nemzetközi informatikai diákolimpiák szervezése, valamint a tehetséggondozás azóta is a csoport kiemelt feladata.

Az MTA KFKI-ban működő hátrányos helyzetű emberek segítését kutató munkacsoporttal együttműködve az 1980-as évek elejétől Helfenbein Henrik vezetésével kialakítottunk egy szaklaboratóriumot, ahol a beszélő gépeken kívül scanner, karakterfelismero program és Braille-nyomtató segíti a vakok és gyengén látók munkáját. A labor segítségével a mai napig közel tíz vak diák végzett. 2004-ben Helfenbein Henrik az IK sérültekkel foglalkozó koordinátora lett.

Az 1991-es év egy újabb fontos dátum a csoport életében: ekkor hozta létre az ELTE, a JATE és a KLTE több oktatója azt az alapítványt, amely az informatika tanárok INFO ÉRA, illetve INFO SAVARIA konferenciáit szervezi. Azóta e két konferencia a legnagyobb tanári konferenciává nőtt: évente mintegy 700 fő vesz részt rajta, s szervezői jelentős részét adják a csoport oktatói, hallgatói.

Az Informatika Szakmódszertani Csoport (ISZCS) oktatói a 90-es évektől fontos szerepet játszanak a hazai informatikai közéletben, többen vezető tisztséget töltenek be a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságban, valamint az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületében.

A csoport a Numerikus és Gépi Matematika Tanszék kettéválása után az Általános Számítástudományi Tanszékre került, majd az oktatási és kutatási feladatok megnövekedtével 1996-ban, az akkori tanszékvezető, Varga László támogatásával, megérett az idő az önálló, tanszéki jogú Informatika Szakmódszertani Csoport létrehozására. A csoportot megalakulása óta Zsakó László vezeti.

A csoport oktatói a 90-es évek közepétől rendszeresen és jelentős súllyal vettek részt a közoktatást érintő tervek, képzési rendszerek és vizsgák megalkotásában, pl.: Nemzeti Alaptanterv, Informatika Kerettanterv, Informatika érettségi, az Országos Képzési Jegyzék informatikai szakmái, az ECDL vizsgarendszere, a Sulinet Digitális Tudásbázisa.

1997-ben Turcsányiné Szabó Márta vezetésével a csoporton belül megalakult a TeaM (Teaching with Multimedia) Labor, amely a multimédia oktatási környezetek kutatásával, fejlesztésével, értékelésével és népszerűsítésével foglalkozik.

1998-ban a csoport új képzési fajtát vezetett be: a felsőfokú rendszerinformatikus (rendszergazda) képzést, majd 2000-től kezdődően a pedagógus szakvizsgára felkészítő képzést.

A Microsoft Magyarországgal több évre visszanyúló kapcsolatot ápolunk. Az MSDN előfizetés biztosításával a kar oktatói, hallgatói ingyenesen használhatják a Microsoft programokat. A szakképzési alapból anyagi forrást biztosítottak egy PC labor létrehozásához.

A tanártovábbképzés keretében a csoport részt vesz az idén induló, az OM és a PTMIK szervezésében lebonyolításra kerülő továbbképzésekben.

Céges kapcsolatok: IBM, Apple Magyarországi Képviselete Hungarian Data Systems Kft.

1999-ben a TTK Informatikai Tanszékcsoportján belül elsőként Abonyi-Tóth Andor indított távoktatási órát informatika és programozó matematikus szakos hallgatók számára.

2002-ben a csoport szervezésében, több más tanszék közreműködésével, elindult programtervező matematikus szakon a multimédia sáv, amely azonnal az egyik legnépszerűbb sávvá vált a hallgatók körében.

2002-ben a csoport oktatói (elsősorban Szabadhegyi Csaba) és a csoporthoz kötődő hallgatók szervezésében alakult meg az első önálló informatika tanár szakos hallgatói szervezet, az IKON kör.

A csoporthoz kötődő informatika tanárszakon az elmúlt 20 évben több mint 1800 informatika tanár végzett, s az elmúlt években megjelentek az első informatika szakmódszertannal foglalkozó PhD hallgatók.

A Média- és Oktatásinformatika Tanszék megalakulása

  A Média- és Oktatásinformatika Tanszék alapvetően az Informatikai Szakmódszertani Csoportra épül, átveszi annak technológiával és fejlesztéssel kapcsolatos oktatási és kutatási feladatkörét.

A Tanszék kialakítását az Informatikai Kar megalakulása, a Csoporti profilok pontos kialakítása indokolta. Ugyanezt támasztja alá a kétszintű képzésre áttérés, a tanárképzés és a szakmai képzés összevonása.  

A tanszéken belül két csoport jött létre:

  • Média Informatika és Technológia Csoport
  • Oktatásinformatikai csoport