A Tanszékről

A Tanszékről

A Tanszékről
"Mi nemcsak tanítani szeretnénk, hanem megtanítani is!"

Tanszékünk feladata az oktatási alkalmazásokhoz, az informatika szakmódszertanhoz, a média technológiához, a web- es és mobil technológiákhoz kapcsolódó kutatás és képzés.

Meghatározóan foglalkozunk a közoktatás informatika tantárgyával, a tanítandó informatikai diszciplínákkal, valamint ezek tanítási módszereivel, vizsgamodelljeivel. Foglalkozunk az interaktív médiatervezés haladó technikai tervezésével és megvalósításával, a stratégiai és kollaboratív szoftveres eszközök technikai megoldásainak vizsgálatával és fejlesztésével. Feladatunk a középiskolai és az egyetemi informatikaoktatás közötti átmenet biztosítása, a középiskolai tehetségek bekapcsolása az egyetemi tehetséggondozásba.

Kiemelt feladatunk – tanárszakos hallgatóink bevonásával – az informatika népszerűsítése, informatika tanárok rendszeres továbbképzése. Foglalkozunk a kutatásban és az oktatásban modern technológiákkal (web, mobil, robotika).