Kutatás

Kutatás

Kutatás

Természetszerűleg az oktatással kapcsolatos tárgyak/témák haladását szolgáló területek kutatása és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása a célkitűzés. Ezen belül különösen a következő területek kutatására kell lehetőséget teremteni:

Technológia Segített Tanulás potenciálisan új eszközeinek vizsgálata alkalmazhatóság és hatás szempontjából, valamint segítségükkel hatékony tanulási környezetek fejlesztése, amelyben a csoport tagjai eddig is meghatározó fejlesztéseket végeztek az egyetemi, a közoktatás és az egyéni tanulás területén, mind hazai, mind pedig nemzetközi terepen.

Kiemelt szerepet kell szentelni a mobil és a mindenütt jelenlévő technológiáknak, mivel azok szerves részét képezik a mindennapi életünknek és így „kézenfekvő” azok alkalmazása az egész életen átívelő tanulási folyamatban. Ezek kutatását hazai cégek együttműködésén keresztül és a nemzetközi szintű Kaleidoscope NoE hálózat kapcsolatainak kiaknázásával tervezzük elősegíteni.

A tanulás kognitív és pszichológiai tényezői állandó és megújuló vizsgálatot igényelnek a tanulási módszerek kialakítása érdekében, mivel a motiváció és komplex belső emberi tényezők, készségek és képességek határozzák meg az eszközök spontán adaptálható használatát, illetve azok hatékonyságát. Itt az ellenőrző, reflektív, és meta-kognitív képességek kialakítására szolgáló kritériumorientált, nyomkövető és útvonaljavasló adaptív rendszerek, valamint a konstruktivista (tudást és összefüggéseket modellező) eszközök (szerzői rendszerek, gondolati térképek készítésére szolgáló eszközök) kutatásának kiemelt szerepe van. Ezen területek kutatása szoros együttműködést igényel az agykutatás különböző eredményeivel és értékelési módszereivel, ezért a már meglévő kutatási kapcsolatainkat (az INFO Humanica Alapítvány keretében) még szorosabbra fűzzük az Információ Rendszerek Csoport NIPG laborjával, az ELTE Pedagóiai és Pszichológiai Kar, valamint az MTA Fejlődés Pszichofiziológiai Csoportjával, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Csoport Képességkutató Csoportjával. A kutatások terepéül pedig eddigi intézményi kapcsolatainkat használjuk (óvodák, iskolák, fogyatékkal élők fejlesztésére szolgáló intézmények).

Az interakción alapuló média informatika területén legfontosabb feladat a webes alkalmazások, fejlesztések Csoporti műhely kialakítása. Ebben a legfontosabb az, hogy projektek segítségével szoros kapcsolatot alakítsunk ki külső, mind oktatási, kutatási és piaci szereplőkkel.

A feladattól függően szorosan együttműködünk a TTK Fizikai Intézetével, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézettel.

A multimédás web-adatbázis témában, különös tekintettel a félig strukturált adatbázisok elméletére, legfontosabb együttműködő partnerünk az ELTE IK Információs Rendszerek Csoport.